Moderaternas mörka ideologi

En film som tydliggör den röda tråden i moderat politik; egoism. Vad väljer du? Moderat hierarki eller social demokrati?


Ta ställning inför det kommande valet!

Tänk på att Högerpolitik har alltid varit mer inriktat på individens framgånsmöjligheter medan vänsterpolitik är mer inriktad på att jämna ut de ekonomiska förhållandena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar