Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides)

Nu så ska EU ge Svenska Jägareförbundet 52 miljoner kronor för att hindra mårdhundarnas utbredning i Skandinavien. Det handlar om ett projekt inom EU-kommissionens Life-program som börjar den 1 september och pågår i tre år framåt.

Varför vill vi inte ha mårdhunden i Sverige?

Kännetecken: Mårdhunden är av ungefär samma storlek som en räv men gråraggig som en grävling. Den har en halvlång, yvig svans.

Ursprung och spridning: Mårdhunden kommer ursprungligen från östra Sibirien, Kina och Japan, där arten har funnits i tusentals år. I japansk folklore är mårdhunden en omhuldad varelse med smarta egenskaper. Till Europa kom den via forna Sovjetunionen, som medvetet planterade in arten för pälsens skull. Mellan åren 1929 och 1955 släpptes närmare 10.000 mårdhundar ut i skogarna i Ukraina. I Finland gjordes de första iakttagelserna av mårdhund 1931, och i dag skjuts över 80.000 mårdhundar om året

Mårdhunden ska vara en vanlig smittbärare av rabies och jagas därför hårt bland annat i Finland.

I Sverige har ännu inget rabiesfall inträffat, men på grund av spridningsrisken och för att djuret ej är önskvärt som vilt djur i landet, är jakt tillåten året runt. Om mårdhunden etablerar sig i Sverige, kan det även få svåra konsekvenser för småviltsfaunan, framförallt markhäckande fågel men även de svenska groddjuren kan vara i fara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar