Mammans tarmflora vid förlossning gör mer nytta än du tror

Under graviditeten så ligger barnet väl skyddat mot bakterier i magen. Direkt i sammban med förlossningen så får barnet kontakt med mammans tarmflora och strax efter det även andra bakterier.

Under många år så har sjukvården gett kvinnor lavemang och tvättat bebisarna nästan direkt de kommit ut för att barnet ska bli rent. Idag däremot så ger dom varken lavemang eller badar bebisen på rutin. Det har visat sig att lavemanget inte fyller ngn bra funktion och att badningen tar bort fosterfettet från bebisen som hjälper barnet att hålla huden mjuk och len i den nya miljön. Barnet läggs istället idag direkt på mammans bröst med både de ena och andra i bakteriväg på och runt sig.

Nya rön har dock visat att mammans överföring av tarmbakterier under förlossningen har en otroligt viktig roll för barnets framtida hälsa bl.a genom att påverka barnets fortsatta utveckling av hjärnan.

"– Det är som ett fönster alldeles i nyföddhetsperioden och det viktiga är att det är normalt att du har den här programmeringen, säger Hans Forssberg."

Det är ett naturligt samspel mellan bakterierna och den nyföddes hjärnas utveckling. Forskarna på Karolinska har nu visat att bakterier i magen och tarmarna ger en signal till hjärnan som gör att vissa gener aktiveras, gener som alltså gör att hjärnan utvecklas som den ska.

"-Det finns en viss logik i att däggdjur och bakterier påverkar varandra eftersom det har skett en samevolution under så lång tid, enligt Forssberg."

Studier på möss har visat att möss som inte utsattes av bakterier från mammans tarm fick i större utsträckning beteende störningar som påminner om människans ADHD.

Barnets första möte med bakterier är under förlossningen i sammband med mammans tarmflora. Tidigare så har forskarna vetat om att det även är den som triggar igång en aktivering av immunförsvaret under förlossningen.

De bakterier som barnet kommer i kontakt med vid förlossningen har även visat sig kunna ha en påverkan av deras egna tarmflora och därmed även deras livslånga hälsa.

Troligen finns det ett samband mellan barnets tarmflorasammansättning och allergier och eksem senare i livet

I ett mycket intressant projekt som gjordes från avdelningen för bakteriologi på Smittskyddsinstitutet (SMI) studerades den normala bakterieflorans roll vid hälsa och sjukdom. Ett av projektets specifika mål har varit att studera hur den normala tarmfloran etableras från födseln och upp till två års ålder hos barn som fötts genom vaginal förlossning alternativt med kejsarsnitt.

Tidigare studier tyder på att förlossningssätt kan påverka sammansättningen av bakterier i barnens tarmar. Preliminära resultat från en pilotstudie som genomfördes 2007 visar på en skillnad i tarmflorasammansättning en vecka efter förlossningen hos barn födda med en vaginal förlossning jämfört med barn födda genom kejsarsnitt.

Två andra specifika mål i just det projektet har varit att undersöka tarmflorasammansättning hos barn med IgE-associerat eksem, det vill säga eksem med en påvisbar förhöjning av IgE-antikroppar i serum (IgE-antikroppar är den antikroppstyp som är av betydelse vid en allergisk reaktion), jämfört med barn som inte är allergiska, dels att studera hur tillförseln med probiotikan Lactobacillus reuteri påverkar det normala kolonisationsmönstret av tarmbakterier hos barnen under de två första åren. Enligt WHO:s definition är probiotika endast lactobaciller som genomgått kliniska studier med positiv effekt.

Resultaten är mycket intressanta att läsa och där det pekar att även allergier kan triggas igång i frånvaro av mammans tarmbakterier i och med förlossningen.

Du kan läsa mer om projektet HÄR

Lyssna på nyheterna om de nya rönen om tarmflorans betydelse av barnets utveckling av hjärnan HÄR

Så då kommer en fundering från mig i och med sambandet med allergier och tarmfloran vid födelsen.

1. Om nu barnet inte föds av en mor som inte utsätter (både i fall som kejsarsnitt och i fall då mamman saknar den bakterien i sin tarmflora eller i de fall då förlossningarna sker i för steril miljö) får barnet i fråga då själv en avsaknad av dessa bakterier i sin tarmflora som vuxen eller är det möjligt att barnet får den bakterien i sin tarmflora som vuxen?
dvs. kan barnet ifråga som inte utsattes själv för bakterien som barn ge rätt bakterier till deras egna barn vid en förlossning som ger minskad risk för att utveckla allergier?

2. Sedan så vet jag att även nya studier inom beteendestörningarpekar på att de med ADHD, aspergers och autism har en skadad kromosom. Är det då i de fall som både kromosomen är skadad och barnet ej utsatts för rätt bakterie under förlossningen som ger en beteendestörning eller kan båda olika varianterna ge beteende störningar som tex, ADHD? Eller kanske kan bakterien på ngt vis påverka kromosomen? (vilket enligt låter helt osannolikt)

Ska bli mycket intressant och se vad forskningen har att komma med inom området i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar