mystisk groddöd uppmärksammad av forskarna

bild lånad från DN

Groddjuren har på kort tid minskat mycket mer än vad däggdjur och fåglar har gjort. Till en del beror det på faktorer som är lätta att förklara.
I Asien äter människorna upp grodorna. Arterna är överexploaterade med forskarnas vokabulär. Det är ett problem främst i östra och sydöstra Asien, främst kustområdena i Kina och Vietnam.

I stora delar av världen handlar det om att groddjurens naturliga miljö har försvunnit. Våtmarker har dikats ut för jordbruk och bebyggelse, regnskogar har huggits ner.

Men hälften av grodornas försvinnande går inte att förklara. Den beror på faktorer som är okända för forskarna.

Arter minskar i förfärande hastighet även i miljöer som borde vara rena drömtillvaron för en groda. Till exempel i nationalparker som Yosemite i USA, Monteverde Cloud Forest Preserve i Costa Rica och Eungella National Park i Australien.

Framför allt sker detta mystiska och blixtsnabba utdöende i Sydamerika, Australien och Nya Zeeland. Men den tycks också ha spritt sig till Västindien, Spanien och Tanzania.

Den minskningen som vi inte kan förklara är den riktigt skrämmande. Vi kan bara gissa vad den beror på, säger Claes Andrén som är professor i naturvårdsekologi vid Göteborgs universitet.

Forskarna tycker sig märka att den mystiska groddöden härjar som värst i tropiska bergsområden i närheten av strömmande vatten.

En sådan snabb, mystisk och omfattande utslagning som groddjuren nu drabbas av har forskarna aldrig tidigare observerat i några djurslag. Grodornas död väcker också farhågor om att de känsliga djuren med sitt fuktkrävande skinn är indikatorer, det vill säga djur som känner av växande miljöproblem före alla andra. Det skulle i så fall innebära att massdöden som drabbar grodorna skulle sprida sig även till andra djurgrupper inom ett par decennier

Läs mer på DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar