stödtecken för gå ut

Kom ihåg att ignorera Frejas miner och händer. Det är enbart tecknet som har ordets betydelse i TAKK

Gå eller går

ut eller ute

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar