Hur tänkte författaren här?

Foto: Aloha Publishers

Barnboks författaren Paul M. Kramer  ger ut en barn bok som heter "Maggie goes on a diet" enligt Metro riktar sig boken till barn i en ålders grupp mellan 4 och 8 år.

Boken handlar enligt Aloha Publishers om en flicka i 14 års åldern som har problem med vikten och ska banta. Flickan lyckas och kommer med i fotbolsslaget och får bättre självförtroende.

Nog för att jag inte själv har läst boken eller vet vilken metod nu flickan använder för att gå ner i vikt så låter det ju skumt med en bok som tar upp vikten i den åldersgruppen som barn mellan 4 och 8 år. Hur tänkte författaren här då han skrev? att barn i 4 års åldern måste göras medvetna om hur man kan gå ner i vikt?

Om ett barn i den åldern har problem med vikten så kan ju föräldrarna ändra kosten för barnet utan problem utan att säga att barnet i fråga är överviktigt eller varför inte aktivera barnet mer utan att nämna vikten?

Jag tror att denna metod med boken enbart ger motsat effekt och skapar en medvetenhet på vikten och ger barn ångest kring deras utseende. Helt fel metod och en bok som jag hoppas att INGEN köper eller läser för sitt barn.

Satsa istället på de sunda levnadsvanorna med ditt barn!

Läs mer på VK och Metro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar