svår ilska och svår aggression hos barn

Oj jag har hittat en riktigt bra informations sida för nybörjare då det gäller funktionshinder och barn. Självhjälpen heter sidan och ser ut som en super bra sida för att få lite koll på olika funktionshinder.

Då jag läste om Aspergers syndrom så hittade jag faktiskt exakt det som vi kallar för "låsningar" dom kallar det dock för "härdsmälta". Ska klistra in de beskrivande punkterna och gemföra med dom som Tyr har så ser man enkelt hur det stämmer överens eller om det inte gör det. Men först den informationen som stog om:

ILSKA (det är just ilskan och vredesutbrotten som är jobbigast för Tyr och hans omgivning just nu)

Vredesutbrott kan utlösas av att barnet inte förstår vad som förväntas eller så fort något invant mönster bryts. Det är även vanligt med ilska när kraven upplevs som för stora. Till exempel kan en uppmaning att avbryta leken/spelet leda till ett vredesutbrott. Det kan också upplevas som ett oöverstigligt krav att gå till skolan. Det kan behövas bra förberedelser och mycket träning för att få barnet att klara saker som det inte spontant gillar. Utbrotten kan innebära att barnet förstör saker, biter eller sliter tag i andra personer. Utbrotten kan ibland växla mellan utåtriktad aggressivitet och självdestruktivitet.

Vid riktigt dåligt uppförande och aggressivt beteende är det viktigt att ha en strategi så att man kan behålla sitt lugn och hjälpa barnet på ett effektivt sätt. Det handlar om att man ska hjälpa barnet att undvika negativt beteende och berömma och uppmuntra positivt beteende.

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips rörande hur man kan hantera aggressivitet och trots hos små barn kan på sidan mindrebrak.se hitta många konkreta förslag på vad man kan göra. Mycket av materialet finns i form av ”Praktiska råd” och ”Exempel” i pdf-dokument som enkelt kan skrivas ut i pappersform.

Punkterna för "låsningarna" vid aspergers syndrom:


 • "Härdsmältan" är undvikande. Barnet med Aspergers syndrom skriker, håller för öronen och springer i väg. Om barnet ändå går till anfall, håller han tillbaka slagen – håller tillbaka kraften. Barnets känslor uttrycker: "Håll er borta". 
 • Stämmer inte på Tyr han slåss, kastar saker och bits. Fast i och för sig så blir det så då vi håller fast han då han inte får sitta lugnt i ett hörn för att få vara i fred. Måste komma ihåg att kolla detta om han är aggresiv även om man låter han vara ifred.


 • Barnet kanske kastar glåpord, men det är ett ångestfyllt svärande – det upplevs som ilsken frustration. Barnet upplever inte utbrottet som stimulerande eller speciellt positivt.
 • Stämmer på Tyr mamma bu, pappa bu skriker han och att han skriker aj, aj som han har ont om man håller fast han men samtidigt vill han sitta kvar oxå. Han upplever det negativt och gråter i ren frustration att inte kunna göra ngt åt problemet


 • En "härdsmälta" dras igång av en förälders krav, det är ett försvar. Den sätts igång genom en vuxens försök att nå samtycke, som att förmå barnet att göra klart läxan. Till skillnad från bipolärt raseri, som kan utlösas genom att en vuxen säger nej till något krav som barnet ställer, så utlöses "härdsmältan" oftast genom att en vuxen försöker pressa barnet att göra något som han inte vill eller kan göra.
 • Stämmer bra det som tex, när han blir tillrätta visad då han inte har gjort ngt med illvilja då det mer var av en olyckshändelse som när han råkar skalla ngn, hälla ut mjölken eller liknande.


 • Vid en "härdsmälta" som satts igång genom att en tvångstanke avbrutits kommer barnet att icke verbalt uttrycka frustration, men vill inte prata om orsaken. Barnet kanske stirrar ut i intet, vilket är ett tecken på tvångstankar. Barnet försöker dölja tvångstankarna så att de kan fullföljas, men blir hindrad av föräldrarna. Den enorma press och frustration som kommer från tvångstankarna kan då förorsaka "härdsmältan".
 • Exakt som Tyr han sätter sig ner som i kapprummet utan att vilja klä av sig ytterkläderna då dagisfröken kräver att föräldrarna tar av han och bär in han i alla fall. Eller ja i tusen andra situationer oxå minst en gång per dag startar en låsning för han pga ovanstående anledning.


 • En "härdsmälta" kan inträffa när den vuxna försöker hindra barnet att prata oavbrutet. Detta "forcerade tal" är ett fenomen som kan finnas vid många neuropsykologiska tillstånd, däribland Aspergers syndrom, bipolär sjukdom och Tourettes syndrom. Avbrytandet av det kan upplevas lika smärtsamt som när man blir avbruten i en situation med tvångstankar eller tvångshandlingar.
 • Inget jag har tänkt på då han inte pratar så mycket ännu 


 • En "härdsmälta" kan vara ett resultat av barnets överkänslighet inför ett visst stimuli – ett ljud, en vuxens röstläge eller gester som den vuxne har och som stressar barnet.
 • Tyr reagerar ofta på sin fars röst som använder hårda röstlägen väldigt ofta för att markera ordens betdylse.  • En "härdsmälta" kan inträffa när en vuxen försöker övertala barnet till något. Barnet är envist, helt fixerat på sitt eget sätt att se situationen.
 • har lite svårt att se denna situation ännu då tyr är så pass ung.


 • En "härdsmälta" svarar vanligtvis på antidepressiv och ångestdämpande medicinering som fluoxetin eller benzodiazepiner.
 • Låter ju lovande skulle vara otroligt skönt och helt underbart om det stämmer.

  Sedan så finns det liknande utbrott vid tidig bipolär sjukdom och kan upptäckas hos grundskolebarn. Det är viktigt att se skillnad på låsningar vid aspergers syndrom och vid bipolär sjukdom

  Punkterna för vredesutbrotten vid bipolär sjukdom:


 • Barnet fungerar bra i skolan. Utbrotten kommer hemma på kvällen i samband med utmattningen efter att barnet har kontrollerat sitt humör hela dagen och inte längre klarar av att hålla ihop. Barnen är som mest sårbara på kvällen.
 • Nej stämmer inte Tyr får utbrott även på dagis. Dock ser jag ett mönster av att han får mer låsningar vid trötthet.


 • Utbrottet uppstår plötsligt utan någon som helst synbarlig anledning – när barnet nekas något eller vid en tillrättavisning. Barnet kanske provocerar de vuxna för att få igång utbrottet.
 • Ja det stämmer ju vid nekning av saker eller vid tillrättavisningar men inte provocerar han fram utbrotten själv, det tror jag inte.


 • Väl igång byggs utbrottet successivt upp, från explosivt beteende till ett avklingande. Barnet klagar ofta över huvudvärk eller utmattning, eller somnar genast efter vredesutbrottet.
 • Han klagar inte över ont i huvudet men han skriker ju aj under vredesutbrotten och han somnar ju oftast under utbrotten men han fortsätter ju oxå utbrottet då efter han har vaknat igen även om det är mitt i natten så det är inte direkt som en orsak som sker av att utbrottet avklingar.


 • BS-relaterade vredesutbrott är så kraftfulla att man inte skulle kunna imitera dem själv. Barnet kanske ömsom yrar, fnittrar, gråter häftigt eller skriker ut obsceniteter. Förmågan att hantera situationen går förlorad och regredierande är vanligt.
 • Nja visst han skriker slåss och bitts helt hysteriskt men skrattar och fnittrar gör han då absolut inte. Nej inte riktigt den typen av vredesutbrott har Tyr


 • Hemska och skrämmande tankar som att använda knivar eller eld finns hos barnet, och uttalade hot mot familjemedlemmar förekommer under vredesutbrottet. Tankarna och hoten förverkligas knappast, men intensiteten i dem kan vara nog så skrämmande.
 • Nja han slåss och bitts och skriker mamma bu men.. nej han har nog inte den typen av utbrott kan dock bero på den låga åldern


 • Under utbrotten tar barnet sönder egna föremål som i vanliga fall är betydelsefulla, förstör även föräldrarnas saker. Barnet drivs ofta av en känsla av tvång, att ett speciellt föremål måste förstöras. När det limbiska systemet i hjärnan tar överhand kan allt som normalt värderas positivt av barnet utsättas för dess förstörelsebehov.
 • har som ingen aning han är för liten ännu. Men det är mer kasta det första bästa som ligger närmast mig


 • Barnet beskriver att det under utbrottet upplever en ökande hetta som känns i kroppen från magen, via bröstet, halsen, ansiktet och upp i huvudet. En del barn upplever även en aura innan utbrottet med dimsyn, känslighet för dofter eller huvudvärk.
 • har absolut ingen aning känns inte så troligt att det är så för Tyr

 • Barnet kan under utbrottet uppleva det som om ett levande väsen tar över och styr, något som är reellt närvarande.
 • ja vad vet jag om det. han är för liten ännu

 • Utbrottet kan ge en behaglig energikick. Barnet upplever striden behaglig. De flesta människor upplever en "neurokemisk tillfredsställelsekick" vid inlärning. Det är genom detta som hjärnan markerar inlärandet så det kan bli ihågkommet och kunna användas även i andra sammanhang. Det fungerar dock inte så för alla barn med bipolär sjukdom, en del kan inte uppleva den tillfredsställelsen vid inlärning. Många barn med bipolär läggning lider av denna brist på känsla av tillfredsställelse eller lust. Under vredesutbrotten utlöses en skur av adrenalin i hjärnan som i sin tur sätter igång produktionen av positiva transmittorsubstanser som gör att barnet kan känna tillfredsställelse och även känna sig piggt och fokuserat. Dessa positiva känslor bidrar kanske starkt till en önskan att återuppleva de känslor som uppkommer under utbrotten.
 • Stämmer absolut inte på Tyr han mår riktigt super dåligt av utbrotten frustrationen lyser i hans ögon då dom kommer


 • Under vredesutbrottet kan barnet uppvisa paranoida tendenser: "Hela världen är tokig, utom jag". Denna attityd är en naturlig effekt av en stressreaktion. Föräldrar eller andra auktoriteter hamnar i ett fiendeläger när barnets goda omdöme och självbevarelsedrift sätts ur spel.
 • Har ingen aning om det heller

  1 kommentar:

  1. Visst är det knepigt!? Min dotter stämmer in på båda. Det är ungefär lika många saker som inte stämmer in på bägge beskrivningarna... Ingen har nämnt något om bipolär eller så, men under den värsta perioden hade hon hallucinationer och jag upplevde henne gränspsykotisk. Det var bara precis under den perioden (c:a 3 månader) och i övrigt inte. Hur sjutton vet man? Kan man lita på utredningen när den till 90% bygger på vad jag har rapporterat? Tänk om jag inte har svarat tillräckligt rätt, tänk om jag missat att säga saker, tänk om de tolkat mig fel?

   SvaraRadera