Nya rön om autism förvånar konstigt nog forskare

Idag kan man läsa en artikel i SVD om nya oväntade rön som tydligen ska förvåna forskarna. Det som ska vara så anmärkningsvärt är att den nya svenska studien ska visa att både arv och miljö ska väga lika tungt vilket man inte trodde tidigare enligt artikeln. Där står det att man tidigare ska ha ansett att autism helt ska ha berott på genetiska orsaker.

"I den största studien hittills presenterar nu forskare från Karolinska institutet, brittiska Kings College och Mount Sinai school of medicine i USA, nya rön som vänder upp och ned på den tidigare uppfattningen. Resultaten publiceras i den ledande medicinska tidskriften Jama.
– Vi har följt upp två miljoner svenska barn och funnit att hälften av orsaken till autism ligger i miljöfaktorer. Vi har dessutom kunnat se att de miljöfaktorer som drabbar den enskilda individen väger tyngre än faktorer man delar med andra, som familjens gemensamma situation och levnadsvanor, säger en av studiens författare, biostatistikern Sven Sandin vid Karolinska institutet."
 Jag blir lite oroad om dessa nya rön verkligen gör forskarna förvånade då det idag diskuteras i de termerna sedan länge. Det finns många tankar sedan tidigare kring att immunförsvaret kan vara en bov i det hela då det gäller autism eller andra npf diagnoser så som tex, ADHD. Ökningen av andra immunologiska sjukdomar så som tex allergier tros sedan länge bero på miljö faktorer även om vissa föds med en "större risk att få".

Det finns alltså skäl idag till att tro att den ökade förekomsten av autismspektrumtillstånd och adhd inte enbart beror på ökad benägenhet att ställa dessa diagnoser. Troligen samverkar en rad miljöfaktorer. Här kan du läsa artikeln: Psykisk sjukdom under lupp, publicerad i Svenska Dagbladet 15 december 2013, vilket är en mycket intressant artikel som handlar just om dessa teorier om att immunförsvaret kan vara en av bovarna till att man får autism eller någon annan form av npf problematik.  Susanne Bejerot är psykiater, leg psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet och redogör för en rad olika faktorer vad gäller barn med autism.

Hon har sett sambandet mellan ökningen av autismspektrumtillstånd och adhd såväl som andra immunologiska sjukdomar såsom diabetes, allergier, astma, glutenintolerans, multipel skleros och inflammatoriska tarmsjukdomar.  Hon påpekar att psykisk ohälsa faktiskt kan bero på förändringar i immunförsvaret.

Susanne förklarar att kroppens immunceller ska identifiera celler som sina egna eller främmande celler. Vid autoimmuna sjukdomar löper immuncellerna amok och attackerar personens egna vävnad - vid reamatoid artrit drabbas lederna, vid typ 1 diabetes drabbas insulinproducerande celler, vid vitiligo angrips hudpigmentet och vid NMDA receptorencefalit angrips ett receptorprotein i hjärnan.

Hos var 5:e vuxen med tvångssyndrom har man sett att det funnits antikroppar mot hjärnvävnad. Vilket pekar på att tvångssyndrom kan vara förknippat med en autoimmun process. Denna ökade förekomst av antikroppar mot hjärnvävnad ser man också vid autismspektrumtillstånd och schizofreni.

Värt att nämna är att man även funnit att hos personer med psykiatriska sjukdomar så har man även sett att många autoimmuna sjukdomar är överrepresenterade hos inte enbart hos personen med psykisk sjukdom utan även hos dennes nära släktingar.

"Infektioner under graviditet, oavsett om det är från en parasit i kattens avföring som smittar oss när vi tömmer kattlådan eller en influensa orsakad av virus, leder till en förhöjd risk för en utveckling mot impulsivt beteende, schizofreni eller autismspektrumtillstånd hos barnet.
Och för att komplicera förhållandena ytterligare: även brist på stimulans av immunsystemet, orsakad av västvärldens överdrivna hygien och för lite kontakt med djur och natur, är förknippad med förhöjd risk för allergier och störd bakterieflora i tarmen. Vår glutenrika kost leder till magtarmproblem hos känsliga individer. En inflammerad tarmslemhinna ökar i sin tur genomsläppligheten för ämnen som kan aktivera immunsystemet. Ungefär vart fjärde barn med autismspektrumtillstånd har en tarmvägg med ökad genomsläpplighet och vid både schizofreni och autismspektrumtillstånd är nivåerna av antikroppar mot gluten förhöjda. Det finns rapporter om att vissa dieter kan minska symtom hos barn med autismspektrumtillstånd men hitintills är det endast vid adhd som dietbehandling bevisligen är effektiv."
"Idag vet vi att hjärna och immunsystem samverkar och att en genetisk sårbarhet parad med kända och okända miljöfaktorer påverkar vårt immunsystem."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar