Lämna ej barn i bilen

Barn dör årligen pga att barnen lämnas i bilen. Precis som andra år så vill jag påminna mina läsare om faran med bilen en sommardag. Tänk på barnen och lämna dom inte i bilen!

Kan inte reglera temperaturen

Barn kan inte reglera kroppstemperaturen på samma sätt som vuxna. Inte heller svettas de på samma sätt. Barns svettkörtlar är inte färdigutvecklade förrän i puberteten. Istället svettas de med hela huden. Det gör att små barn snabbt förlorar vätska. När ett barn blir för varmt utvidgas blodkärlen i huden utåt och det blir mindre blod i blodomloppet. Till slut drabbas det av blodtrycksfall och cirkulationssystemet kollapsar.

Viktigt att tänka på 

Lämna aldrig ett barn ensamt i bilen under sommaren, inte ens för några minuter. I bilar kan temperaturen snabbt bli mycket hög. Barn under ett år ska aldrig vistas i direkt solsken. Stanna inne under dagens varmaste timmar och tänk på att ge barn mycket vätska, helst vatten, under varma dagar. Barn som ammas behöver dock ingen extra vätska.

Kyl ned ett överhettat barn

Ett barn som ser varmt, trött och rött ut behöver svalka snabbt. Klä av barnet och lägg det i ett svalt rum. Badda barnet upprepade gånger med ljummet vatten eller lägg ett fuktat lakan på det. Ge barnet något kallt att dricka. Fläkta barnet med en fläkt eller en tidning.
Tveka inte att hjälpa ett barn som har lämnats själv i bilen en varm sommardag. Bättre en gång för mycket än en gång för lite!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar