Pinsamt Ann-Katrin Löfwenhamn

Vissa människor hatar bara för att hata. Trippelbestraffning bilden visar väldigt bra på hur man alltid kan vrida på saker för att få anledningar att hata det man tror sig hata eller det man vill hata.

Lyssna själva....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar