flickor med adhd svårare att upptäcka

"Att flickor med adhd ofta missgynnas beror enligt Karin Sonnby på att symtomen som de uppvisar sällan överensstämmer med den gängse föreställningen om hur ett barn med adhd beter sig – det vill säga en överaktiv och bråkig pojke."

Detta kan man läsa inne på lararnasnyheter.se idag.

Detta känner man helt klart igen då man mer än en gång hört men hon som är så söt och snäll. Ja precis som om barn med ADHD varken skulle kunna vara söta eller snälla.

Vidare i artikeln skriver dom "Flickor är tystare, förklarar Karin Sonnby. Hörs och syns inte på samma sätt. Lättdistraherade och verbalt aggressiva, det kan de vara, men inte alls lika hyperaktiva och bråkiga som pojkar."

Jag tycker att det är super bra att dom uppmärksammar detta problem med att upptäcka flickor med ADHD problematik i skolan eller på BUP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar