Hur löser ni det i praktiken FI?

Idag läser jag detta:

 "Särskolan bör avvecklas för att minska segregationen, anser Jenny Sandsten och Julia Bahner, Feministiskt initiativ. "Den ordinarie skolan ska möta individuella behov och inte skapa mer 'vi och dem' än vad som redan finns," skriver de i denna debattartikel." Föräldrakraft

Vilka barn blir offer och vilka barn blir vinnare i en skola där exakt alla barn med alla speciella behov och alla olika förutsättningar blandas i en och samma klass? Hur ser en sådan skola ut?

Jag personligen tror att vi alla förlorar på det och att ingen vinner på det.  Hur ska man kunna lära ut till barn som uppenbarligen måste ligga på så olika nivåer men ändå gå i samma klass?

Jag undrar om de som yttrat detta inser skillnaden mellan barn med funktionsnedsättningar och normal begåvning kontra barn med funktionsnedsättning och utvecklingsstörning? I dagens skola så lyckas vi inte ens hjälpa de barnen som har funktionsnedsättningar och normalbegåvning och med tanke på det så kan man ju fundera vidare på hur skolan skulle se ut om man tar in dom som har ännu större inlärnings problematik?

Vet FI att det finns barn i Sverige som inte kan gå på toa själv, äta själv, kommunicera? Hur skulle man kunna få alla individer i en sådan klass att utvecklas på bästa sätt utifrån deras förutsättningar? Innebär det att alla barn ska ha en egen assistent som är specialiserad just för det barnet och dess behov, eller? Jag vill hemskt gärna höra hur dom har tänkt sig att detta ska genomföras för jag kan inte på ngt vis i dags läget förstå hur detta skulle kunna vara genomförbart.

Skulle vara intressant och få veta vad skolan och lärarna har för synpunkter på detta förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar