Lyckat utvecklingsprojekt för barn med NPF i gymnasieskolan

Äntligen händer det ngt mycket bra för elever med NPF diagnoser. Det här är ngt som borde erbjudas eleverna redan under grundskolan också. Tänk så mycket grundskolan har att lära sig av gymnasieskolorna och hur är det ens möjligt att en skola som är ett frivilligt val med fortsatta studier har bättre lösningar på problemen än en obligatorisk grundskola!? Läs och lär er som är pedagoger och lärare på grundskolorna hur man kan hjälpa barn med NPF på ett långsiktigt sätt:

 "Många av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, har gått ut gymnasieskolan med fullständiga betyg. Detta tack vare att de fått stöd av elevcoacher under studietiden. Dessutom har all personal i skolan fått kompetensutbildning om npf. Det är resultatet av ett utvecklingsprojekt som Umeå kommun genomfört. 

Det blev så lyckat att det nu blivit en permanent verksamhet inom gymnasieskolan."

"Elevcoacher med särskild kompetens  

Den andra åtgärden var att anställa tre elevcoacher med uppgift att stödja enskilda elever och vara en länk mellan lärare, elevhälsan och föräldrar.

 Gunilla Frykholm är elevcoach på Fridhemsgymnasiet. Hon är arbetsterapeut med erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

 – Vi elevcoacher är beteendevetare, socionomer eller liknande. Vi har 10 – 12 elever med npf var, berättar hon. Fler hinner man inte med. Vi träffar våra elever utifrån behov, oftast en eller två gånger per vecka och går igenom vad som är aktuellt den närmsta tiden. ”Vad ska jag göra och när då?” undrar eleven.

 Framförhållning och struktur är nödvändigt för våra elever. Vi hjälper dem att komma igång och att avsluta arbetet. Ibland är jag med i klassrummet och har också mycket kontakt med föräldrar.

Gunilla menar att det är viktigt att titta på hela skolmiljön, även matsalen och rasterna.

– De sociala kontakterna kan vara svåra för våra elever. Många är också känsliga för krav i skolsituationen. Det viktigaste är hur eleverna blir bemötta i skolan och att vi i personalen har kunnat bygga förtroende, anser Gunilla.

Verksamheten blir permanent 

Nu arbetar elevcoacherna med en slutrapport av projektet. För att få en vetenskaplig del i rapporten har de fått hjälp av en forskare och tre studenter på C-nivå på arbetsterapeututbildningen på Umeå universitet. Kommunen har fått SIS-medel för arbetet av SPSM. I utvärderingen ingår bland annat samtal i fokusgrupper, enkäter till föräldrar och elever med npf.

– Nu när projektet har övergått till att bli permanent verksamhet ska vi anställa tre elevcoacher till, säger Ulrika. Det är inget krav att ha en diagnos för att få stöd av en elevcoach men eleverna ska ha betydande svårigheter i skolan av orsaker som kan ha att göra med NPF, till exempel nedsatt koncentration och samspel. 

– Det är kö bland elever för att få detta stöd, konstaterar Gunilla."

Artikeln i sin helhet går att läsa här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar