Är språkstörning bara en "fördiagnos" till NPF diagnoser?

Jag läste nyss om ett mycket intressant forsknings resultat av barn med språkstörningar som jag vill dela med mig av.

Carmela Miniscalco har arbetat som logoped sedan 1986. I hennes forskning har det visat sig att fler än hälften av de barn som vid 2,5 års ålder har språkliga svårigheter senare visar sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

"– Jag tror att språkförmåga är en av våra viktigaste kognitiva förmågor. Det kan säkert finnas en liten grupp barn som enbart har problem med språket men ofta hänger de språkliga svårigheterna samman med andra saker, t.ex. annorlunda kontakt och beteende" säger Carmela Miniscalco, logoped och universitetslektor.

Barnen undersöktes runt tiden för skolstart, med förnyad logopedisk bedömning samt neuropsykiatrisk undersökning av läkare och psykolog.

Då fann man inte bara att den tidiga språkscreeningen var bra på att förutsäga vilka barn som vid 6 års ålder fortfarande hade språkliga problem utan också att språkförsening vid 2,5 år i mycket stor utsträckning är förknippad med neuropsykiatriska diagnoser vid 7–8 års ålder.

62 procent uppfyllde kriterierna för ADHD eller autismspektrumstörning, och ytterligare 10 procent hade svag begåvning utan annan diagnos. Således var det bara hos omkring en fjärdedel av barnen som tidig språkförsening verkade vara ett renodlat språkligt problem.

"– Vi såg också att de som blivit uppmärksammade för språkliga svårigheter vid 2,5 år oftare hade autism och de som blivit uppmärksammade för språkliga svårigheter vid 4 år oftare hade adhd-problematik", säger Carmela Miniscalco.

Även forskarna Elisabeth Fernell och Fritjof Norrelgen har hittat samband med språkstörning och andra diagnoser. År 2002 tittade de på 25 barn som gick på språkförskola och endast hade en språkstörningsdiagnos. De kom fram till att 23 av 25 barn hade ytterligare problematik, bland annat uppmärksamhetssvårigheter och autismspektrumtillstånd. Deras slutsats var att språkstörningen ofta bara är en ”förstadiagnos”.

Länk: http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=7649

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar