Spännande och lärorik nyhet för alla Minecraft fan

Med start den 18 december släpps en landskapsmodell över Sverige i det populära datorspelet Minecraft. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata. Det innebär att hela landet kommer att finnas som en virtuell och spelbar värld i spelet.- Vi vill att vår kartinformation ska komma till nytta i hela samhället. Därför jobbar vi för att göra den tillgänglig enkelt och gratis för alla. Att vi tjuvstartar med att släppa kartorna även i Minecraft före julafton är ett led i arbetet att även få den yngre generationen att använda och se möjligheterna med geodata från Lantmäteriet. Säger Peter Nyhlén som är chef för Lantmäteriets tillhandahållande av kartor och geografisk information.

Fakta
 • Minecraft-världarna genereras för respektive kommun.
 • En kommun i en Minecraft-värld kan innehålla flera hundra miljoner block.
 • När spelet startar befinner man sig i en översiktlig karta. Från kartan kan man hoppa till olika platser i kommunen.
 • Varje block motsvarar cirka 8 meter i verkligheten. (I framtiden, när mer detaljerad kartinformation öppnas, så kan noggrannheten ökas).
 • Det blir mycket data men det finns vissa begränsningar. T ex så kan inte världen rymma hela berg på höjden, så världen blir lite plattare än i verkligheten.
 • Världarna, uppdelade per kommun, kommer att finnas nedladdningsbara i komprimerade fil-paket som är mellan 50-100 MB stora.
 • Världarna är förinställda för så kallade "Creative" mode i Minecraft. Man kan dock med lite handgrepp spela i andra spellägen som "Survival".
 • Lantmäteriets öppna kartdatabaser processas med kartverktyget FME som kombinerar informationen och anpassar den till spelet genom att skapa mängder av Minecraft block. T ex så bestäms att det ska växa skog på skogsmark och att sjöar fylls med vatten i Minecraft. 
Kartinformationen kommer från:
 • Terrängkartan och Fjällkartan som innehåller detaljer om vattendrag, sjöar, ortnamn, vägar, mark och skog med mera.
 • Vägkartan som innehåller översiktlig information - så att man kan orientera sig.
 • Höjdmodell i 50 m upplösning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar